Party Tray Specialty Rolls

Small Tray 59.99


2 California Roll                          2 Philadelphia Roll

2 Shrimp Avocado Roll              2 Spicy Crab Roll

 

Medium Tray 89.99


(8 regular roll + 2 special roll)

2 California Roll                          2 Philadelphia Roll                     1 Dragon Roll

2 Shrimp Avocado Roll              2 Spicy Crab Roll                         1 Rainbow Roll

 

Large Tray 129.99


(8 regular roll + 4 special roll)

2 Spicy Tuna Roll                          2 Philadelphia Roll                     1 Hawaii Roll                             1 Godzilla Roll

2 Shrimp Tempura Roll              2 Spicy Crab Roll                         1 Black Angel Roll                     1 Super Rainbow Roll

 

Extra Large Tray 169.99


(8 regular roll + 6 special roll)

2 Spicy Tuna Roll                          2 California Roll                     1 Hawaii Roll                             1 Godzilla Roll                   1 Kado Roll

2 Salmon Avocado Roll              2 Shrimp Tempura Roll          1 Fantasy Roll                     1 Super Rainbow Roll            1 Wasabi Roll